Vi stödjer följande föreningar:

Oskarströms Badmintonklubb

www.obmk.se

Judoklubben National

www.jknational.se

Vrenninge Backen

www.vrenningebacken.com