Välkommen till Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB i Halmstad

Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB bildades i Maj 1997 av Rikard Heijel, Per Bårdén tillsammans med Agne Eriksson.

Företaget ägdes av Rikard och Per fram till januari 2018. Nu ägs företaget av Per o Helen Bårdén.

Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri så som tex taktäckningar, vattenavrinning, garneringsarbeten mm.

Vi är certifierade för att montera och besiktiga taksäkerhet.

Våra kunder finns i huvudsak i Halmstad  med omnejd och består av företag, byggmästare och privatpersoner.

Vi är licensierade takskottare se mer info på egen sida.

Företaget finns på Flygstaden i Halmstad sedan December 2005, tidigare fanns företaget på Amiralsgatan på söder i Halmstad.

Vi är medlemmar i vår branschorganisation Plåt & Ventföretagen www.pvforetagen.se

Som första plåtslageri i Halland är vi ett certifierat plåtslageri enligt Incert sedan 2020-02-07

En auktorisation är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att företaget har kontroll över utförandena i sina entreprenader. Detta heter Trygg Plåt. Tryck på incert symbolen för mer info.

Trygg plåt

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund

Kontakta oss gärna på Tel 035-212962 eller mail info@agneerikssonplat.se

 

  • Firman