Taksäkerhet

 

Vi på Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB har SAKKUNNIGHETSBEVIS för säkerhetsanordningar på tak.

Vi kan hjälpa till med besiktningar av befintlig taksäkerhet.

Nedan visas en text från Taksäkerhetskommiten, TSK. Läs gärna mer på deras hemsida www.taksakerhet.se

 

Taksäkerhet

Taksäkerhetskommittén, TSK, bildades 1998 i syfte att arbeta förebyggande mot olycksfall vid takarbete. Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak.

Om man befinner sig på ett tak eller till och med har det som sin arbetsplats får man inte utsättas för onödiga olycksfall pga. ej fungerande fasta taksäkerhetsanordningar.
De som har genomgått TSK:s utbildning i att montera och/eller besikta taksäkerhetsanordningar är sakkunniga i taksäkerhet. Läs mer om våra kurser under rubrik på TSK hemsida.