Historia

 

Byggnadsplåtslageri

Byggnadsplåtslageri är ett samlingsnamn för alla förekommande plåtarbeten på tak och fasader, inklusive montage av taksäkerhetsanordningar, målning av plåttak och snöskottning av tak. 

Allmänt om byggnadsplåtslageri 

Under 1200-talet lades de första koppartaken i Sverige, då med koppar från Falu koppargruva. Men det skulle dröja in på 1600- och 1700-talet innan kyrktak, slott och herrgårdar började kläs med koppar i större omfattning. Det finns exempel på fungerande koppartak som är upp till 250 år gamla.

Under 1800-talet började man kunna valsa plåt, vilket gjorde arbetet betydligt billigare och fler utnyttjade möjligheten till att få ett hållbart tak som dessutom gav betydligt bättre brandskydd jämfört med brädor eller torv som man använt tidigare. Under 1800-talet började man både kunna valsa stålplåt som gjorde arbetet billigare, och förzinka den för att få ett bra rostskydd. Detta banade väg för plåtslageriyrket av idag och det är grunden för den fina kulturskatt som plåtslageri-arbeten utgör på många hus, och man kan med fog säga att taket utgör husets femte fasad.

Plåtslagaren använder olika material i sitt arbete, beroende på vilken funktion man behöver och vilket estetiskt intryck man vill att ytan ska utgöra. Det vanligaste materialet är lackerad förzinkad stålplåt vilken finns i många olika färger och fungerar i de flesta sammanhang. Plåt kan också beläggas med en blandning av zink, aluminium och kisel, kallas då för Aluzink. Den blir då motståndskraftig mot rost och kan användas utan målningsbehandling.

Rostfri stålplåt kan man svetsa, och den går att få med olika ytstrukturer vilket ger stora möjligheter att skapa en exklusiv och spännande arkitektur.

Koppar är ett klassiskt och exklusivt material som ofta används för komplicerade utsmyckningar. Koppar har goda korrosionsegenskaper och ett vackert utseende som bara blir vackrare med tiden.

Aluminium har från början en silvergrå yta som mattas med tiden. Materialet har bra korrosionsmotstånd, men av estetiska skäl lackeras den ofta. Aluminiumplåt för byggnadsändamål är mjukt och lättarbetad och fungerar i de flesta sammanhang.

Zinkplåt har bra korrosionsmotstånd och är mycket formbart. Det lämpar sig väl för komplicerade täckningar och utsmyckningar. Zink är också lätt att löda. Utomhusexponerad zink får med tiden en vacker gråblå patina.

Plåtslagaren kan även arbeta med mässing eller bly, även om dessa material inte används i någon större omfattning som byggnadsplåtsmaterial.

Källa: Entreprenörsföretagen.se